Samtal med Carsten Jensen

  • Datum: –17.00
  • Plats: Universitetshuset Sal IX
  • Föreläsare: Professor Elena Namli och Carsten Jensen
  • Arrangör: Teologiska institutionen
  • Kontaktperson: Prof. Elena Namli
  • Föreläsning

Författaren, journalisten och debattören Carsten Jensen gästar Teologiska fakulteten och diskuterar sin roman Den första stenen med professor i etik Elena Namli.

Vad händer med människan och hennes värld när hon går i krig?  I romanen beskriver och ifrågasätter Carsten Jensen de NATO-ledda militära insatserna i Afghanistan.

Religion och politik är ett av romanens teman. Är det lutherska arvet fortfarande närvarande när Danmark går i krig i namn av demokrati och mänskliga rättigheter? Varför och hur riskerar vår bild av islam och muslimer att bli ett instrument för avhumanisering och våld?

Samtalet hålls på engelska och är öppet för alla intresserade. Moderator är Maria Ripenberg, debattredaktör på UNT.