Rektorsseminarium om Open Access och Plan S

  • Datum: –16.00
  • Plats: Universitetshuset, sal IX
  • Arrangör: Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Anna Liv Jonsson
  • Telefon: +46 704 25 05 48
  • Seminarium

Seminariet inleds av rektor och modereras av prorektor.

Övriga medverkande är Sverker Holmgren, Laia Caja från Junior Faculty, Linda Vidlund från universitetsbiblioteket och Hanne Fjelde från institutionen för freds- och konfliktforskning.
Presentationer och diskussion står på agendan.

Ingen föranmälan – välkommen!