INSTÄLLT!!! Estlandssvenska seminariet "Förhistoriska kontakter i Östersjöområdet, och frågan om de estlands-svenska bosättningarnas ålder och ursprung"

  • Datum: –20.00
  • Plats: Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES) Gamla torget 3, 3 vån, IRES bibliotek
  • Föreläsare: Anders Kaliff är professor i arkeologi vid Uppsala universitet.
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES)
  • Kontaktperson: Jevgenija Gehsbarga
  • Föreläsning

I forskningen har de äldsta historiska dokument som omnämner en svensktalande befolkning i Estland ofta tagits som utgångspunkt för att datera bosättningarnas tillkomst. Dessa dokument, från 1200-talets andra hälft och senare, säger dock i själva verket inget om tillkomsten, enbart om en etablerad svensk närvaro. Hur gamla de bosättningarna egentligen var då dokumentens tillkom, kan omöjligen utläsas ur dessa. Arkeologin indikerar att åtminstone några av de skandinaviska bosättningarna går tillbaka till tiden före medeltid, möjligen betydligt längre tillbaka. Sett ur ett större Östersjöperspektiv, finns också flera förhistoriska perioder, från äldre järnålder och framåt, som passar väl in på en etablering av Skandinaviska bosättningar i Baltikums kusttrakter. Föreläsningen tar upp såväl gjorda fynd och dateringar, som möjliga framtida arkeologiska arbeten, för att lösa frågan om de estlandsvenska bosättningarnas ålder och ursprung.

Vid frågor och för mer information vänligen kontakta Hele Kiimann hele.kiimann@ires.uu.se  eller Ingvar Svanberg ingvar.svanberg@ires.uu.se

 

INSTÄLLT!!! Estlandssvenska seminariet