Föreläsning av hedersdoktor Alan Warde

  • Datum: –16.15
  • Plats: Biomedicinskt centrum Institutionen för kostvetenskap, B1 plan fyra, sal B1 412b och B1 416b.
  • Föreläsare: Alan Warde, professor i sociologi, University of Manchester
  • Arrangör: Commensality Research Network och Institutionen för Kostvetenskap
  • Kontaktperson: Nicklas Neuman
  • Seminarium

Öppen föreläsning med professor Alan Ward, utsedd hedersdoktor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, med titeln Eating out. Föreläsningen ges på engelska.

Alan Warde är professor i sociologi vid University of Manchester i Storbritannien. Under några år var han även gästprofessor vid Uppsala universitet. Ward är en ledande forskare inom fältet konsumtionssociologi och har bland annat intresserat sig för ätandets sociologi. Han har till exempel visat hur praktikteori kan användas som teoretiskt ramverk för att analysera och förstå sociala trender kring alkoholvanor. Under senare år har hans forskning inkluderat ätandet i relation till samhällsfrågor som mat utanför hemmet, exkludering, ojämlikhet och hållbar utveckling. Internationellt har den konsumtionssociologiska forskningen utvecklats kraftigt under senare år och Warde är en mycket betydelsefull forskare i denna utveckling.