Introduction to Python

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum Digitala bibliotekslabbet, Ekonomikums bibliotek
  • Föreläsare: Wolmar Nyberg Åkerström
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Hanna Flyckt
  • Workshop

Välkommen till en workshop om programspråket Python. Vi introducerar grunderna i programmering och urval av recept för modellering, automatisering och visualisering i Python.

Målgrupp för denna workshop är studenter, doktorander och forskare. Meddela gärna om du har några specifika önskemål.

Ta med dig egen dator. Vi talar engelska om det behövs.

Anmäl dig här