Föreläsning av hedersdoktor John Heritage

  • Datum: –15.00
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Föreläsare: Professor John Heritage, University of California, Los Angeles.
  • Arrangör: Institutionen för lingvistik och filologi
  • Kontaktperson: Anna Lindström
  • Föreläsning

Öppen föreläsning av professor John Heritage, utsedd hedersdoktor 2019 vid Språkvetenskapliga fakulteten, med titeln Agency in Response: Polar Questions and Other Contexts. Föreläsningen ges på engelska.

Abstract: In recent studies of question-answer sequences, the distinction between interjective (most prominently, yes/no) and repetitional responses has assumed widespread prominence. Interjective responses have been found to be more frequent across a wide range of languages, and it has been argued that this may embody a solution to a universal problem of how to affirm the proposition of a polar question and only that (Enfield et al. 2018). This paper reviews evidence that repetitional responses are more agentive than interjective ones (Heritage and Raymond 2005; 2012), considers the role of epistemic territories in both the choice between interjective and repetitional responses, and the underlying conditions for agentive repetition.

John Heritage är professor emeritus i sociologi vid University of California, Los Angeles. Han är en internationellt ledande forskare inom Conversation Analysis, ett tvärvetenskapligt forskningsfält som förenar sociologiska, språkvetenskapliga och antropologiska ansatser som fokuserar på språk som social handling. Under de senaste tre decennierna har John Heritage utvecklat såväl grundforskning som tillämpad forskning inom det samtalsanalytiska forskningsfältet. Genom Uppsala Antibiotic Centre deltar han sedan 2017 i ett språkvetenskapligt projekt om förskrivning av antibiotika. Heritage utses till hedersdoktor vid språkvetenskapliga fakulteten för att han genom sin forskning och pedagogiska gärning har bidragit till att Conversation Analysis bedrivs på många olika språk i vardagliga och institutionella kontexter.