Forskarutbildning

Litet jordklot som hålls av två händer.

Samhället står inför stora utmaningar med till exempel arbetslöshet, klimathot och hur man ska hjälpa människor på flykt. För att lösa utmaningarna krävs människor med djupa kunskaper parat med en kreativ förmåga att tänka i nya banor. Utbildning på forskarnivå ger dig just de verktygen.

Forskarutbildning innebär att du inte bara blir den främsta experten inom ett fält, du lär dig också att planera, tänka kritiskt och ta ansvar. Du får den kunskapsbredd och de färdigheter som hör till ämnet i stort. I forskarutbildningen arbetar du självständigt under handledning med ett forskningsprojekt och utnyttjar och utvecklar både dina praktiska och teoretiska färdigheter.

Våra forskarutbildningar syftar till att du ska bli en självständig forskare med god förmåga att förmedla kunskaper. Du blir redo för komplexa och kvalificerade arbetsuppgifter inom näringsliv, offentlig förvaltning, högskolor och universitet.

Ansök om forskarutbildning

Doktorandplatser utlyses på samma sätt som lediga tjänster med en sista ansökningsdag. På webbsidan över lediga tjänster finns aktuella utlysningar om lediga doktorandplatser, på sidan finns också möjlighet att prenumerera på alla nya utlysningar via RSS-flöde.

Om du vill veta vilka doktorandplatser som planeras att utlysas kan du kontakta studierektorn för forskarutbildning på respektive institution.