Christer Eld: Slutseminarium

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken Eng 2/1077
  • Lecturer: Christer Eld
  • Website
  • Organiser: Institutionen för ABM
  • Contact person: Isto Huvila
  • Phone: 3420
  • Seminarium