Högre seminarium i pedagogik

  • Date: –15:00
  • Location: via Zoom
  • Lecturer: Leo Berglund
  • Contact person: Eva Forsberg
  • Seminarium

90 %-ventileringen av Leo Berglunds avhandling

Avhandlingens titel: Kritiskt tänkande som utbildningsmål: undersökningar om målformulering och ideologi inom den högre utbildningen

Läsaren är Anders Persson, professor i utbildningsvetenskap vid Lunds universitet.

Text och Zoom-länk kan erhållas från Leo Berglund