Föreläsning av hedersdoktor Petra Broomans

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken Eng6-0031
  • Lecturer: Petra Broomans, 2020 års hedersdoktor vid historisk-filosofiska fakulteten.
  • Organiser: Litteraturvetenskapliga institutionen och historisk-filosofiska fakulteten
  • Contact person: Margaretha Fahlgren
  • Föreläsning

Historisk-filosofiska fakultetens hedersdoktor, docent vid universitetet i Groningen och gästprofessor vid universitetet i Ghent, Petra Broomans, föreläser över ämnet "Att forska i kulturförmedlingens historia: om översättare och forskare".

Petra Broomans, docent med ius promovendi vid universitetet i Groningen och gästprofessor vid universitetet i Ghent, är en framstående forskare inom området svensk litteratur, kvinnolitteratur och kulturförmedling. Hon har särskilt lyft fram kvinnliga författare och har initierat flera samarbetsprojekt med forskare i litteraturvetenskap och genusvetenskap, inte minst inom ramen för universitetets U4-nätverk. Petra Broomans har också ansvarat för ett pedagogiskt samarbete mellan institutioner i Groningen, Uppsala och Sichuan. Hennes mångåriga och framgångsrika gärning vid Universitetet i Groningen har haft avgörande betydelse för främjandet av svensk och skandinavisk litteratur i Nederländerna.