"Lagberedning - från ax till limpa" Inbjudan till symposium 15 och 16 oktober i Stockholm

  • Date:
  • Location: Münchenbryggeriet Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm
  • Lecturer: Se bifogad inbjudan
  • Website
  • Organiser: Svensk Juristtidning
  • Contact person: Elin Tysklind
  • Workshop, Konferens

Svensk Juristtidning och Juridiska fakulteten vid Uppsala
universitet bjuder in till ett symposium om lagberedningsprocessen

Symposiet syftar till att identifiera vad som är möjligt att göra för att
öka kvaliteten i lagberedningen, givet den omvärld som de olika
beredningsorganen och lagstiftaren verkar i. Även om det visserligen
finns anledning att först identifiera eventuella problem ska anslaget
alltså vara framåtblickande.

Additional information