Grammatikdagen

  • Date: –13:00
  • Location: Engelska parken
  • Organiser: Språkvetenskapliga fakulteten
  • Contact person: Gunilla Ransbo
  • Skolaktivitet

Grammatikdagen vänder sig till inbjudna gymnasieelever i årskurserna 2 och 3 och bjuder på ett spännande program av föreläsningar om vitt skilda ämnen under det stora temat språk. I anslutning till föreläsningarna anordnas också en minimässa med fokus på språk och språkstudier.

Föreläsningarna är bara öppna för särskilt inbjudna gymnasieelever, men minimässan kan besökas av alla intresserade.