IT20: Räkna med hjärnan - hur kan IT förbättra hälsa?

  • Date: –14:15
  • Location: Ångström Siegbahnsalen
  • Lecturer: Carolina Wählby, Stefan Engblom m.fl.
  • Website
  • Organiser: Institutionen för informationsteknologi
  • Contact person: Kajsa Örjavik
  • Föreläsning

För att fira att institutionen för informationsteknologi fyller 20 år bjuder vi in till populärvetenskapliga föredrag om IT för att dela med oss av det som händer hos oss inom forskning, utbildning och samarbeten. Föredraget handlar om IT och hjärnan.

1999 bildades institutionen för informationsteknologi! För att fira detta bjuder vi in till populärvetenskapliga föredrag om IT för att dela med oss av det som händer hos oss inom forskning, utbildning och samarbeten.

Föredraget handlar om hjärnan och hur forskning och samarbeten hos institutionen för informationsteknologi jobbar med att på olika sätt öka förståelsen för våra hjärnor och att förbättra behandlingen av sjukdomar i hjärnan.

Gratis inträde!

Anmäl dig till föredraget:
http://doit.medfarm.uu.se/kurt14688

IT20: Räkna med hjärnan - hur kan IT förbättra hälsa?