Högre seminarium i utbildningssociologi

  • Date: –15:00
  • Location: Blåsenhus hörsal Eva Netzelius
  • Doctoral student: Josefine Krigh
  • Contact person: Håkan Forsberg
  • Disputation

Josefine Krigh försvarar sin doktorsavhandling i utbildningssociologi.

Titel av doktorsavhandlingen är :Språkstudier som utbildningsstrategi hos grundskoleelever och deras familjer

Handledare: Ida Lidegran
Bitr. handledare: Ylva Bergström & Emil Bertilsson