BMC 50 år: RNAs triumftåg: Från tråkig DNA-kopia till molekylen som kan (nästan) allt

  • Date:
  • Location: Biomedicinskt centrum, BMC BMC, sal B41 (entré A11, mot Dag Hammarskjölds väg)
  • Lecturer: Gerhart Wagner, professor i mikrobiologi
  • Website
  • Organiser: Uppsala universitet
  • Contact person: Kristofer Rubin
  • Föreläsning

Med anledning av att BMC fyllt 50 år inbjuds till populärvetenskaplig föreläsningsserie. Sju torsdagar i höst föreläser forskare som varit verksamma på BMC en stor del av dessa 50 år och som bidragit till att utveckla sina ämnen och att ge BMC dess framskjutna plats på den akademiska världskartan.

Ribonukleinsyra, RNA, är en makromolekyl som finns i alla levande organismer. Modern forskning har visat att små (och stora) RNA-molekyler är mycket viktiga aktörer på livsprocessernas arena. Detta genom att bland annat spela en aktiv roll i kontroll av genaktivitet vid exempelvis snabba ändringar i en bakteries miljö eller bildandet av en nervcell – tillfällen då gener måste slås på eller av.

Gerhart Wagner, professor i mikrobiologi, forskar med fokus på att fördjupa förståelsen av de fascinerande och viktiga roller som små styrRNA spelar, och hur de gör detta i molekylär detalj. Kunskap inom antisensRNA-forskningen kan även bidra till en förståelse av RNAs effekter på bakteriers cellyta, deras stresstålighet, och bildandet av persisters – kortvarigt sovande bakterier som inte påverkas av antibiotika – som är relevant för att bekämpa sjukdomsalstrande bakterier. Internationellt är forskning kring RNA som styrmolekyl ett mycket hett tema som det senaste decenniet utan tvekan bidragit till ett vetenskapligt paradigmskifte.

BMC 50 år: RNAs triumftåg: Från tråkig DNA-kopia till molekylen som kan (nästan) allt