Dans på kryckor: Hur vi kan upptäcka historien med hjälp av funktionshinder

  • Date: –16:00
  • Location: Universitetshuset, sal IV
  • Lecturer: Ylva Söderfeldt, filosofie doktor, Institutionen för idé och lärdomshistoria, Uppsala universitet
  • Website
  • Organiser: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Contact person: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Phone: 018-471 64 45
  • Föreläsning

Föredraget kommer att punktbelysa några olika historiska personer som exempel både på de skiftande erfarenheterna hos människor vars funktionalitet avvikit från samhällets normer, och på hur funkisperspektivet hjälper oss att få en rikare förståelse av det förflutna. Föranmälan behövs.

Sedan början på 2000-talet har fler och fler historiker upptäckt potentialen i att studera funktionshinder ur ett historiskt perspektiv. I likhet med andra sociala kategorier, såsom klass eller genus, har det visat sig att även definitionen och upplevelsen av funktionsförmåga har en historia – den är inte evig utan varierar i olika tider och kulturer. Genom att använda ett funkis-perspektiv i historisk forskning kan vi därmed få syn dels på grupper av människor som tidigare varit bortglömda eller marginaliserade i historieböckerna, dels får vi en ny vinkel på samhällsutvecklingen i stort. I föredraget kommer jag att punktbelysa några olika historiska personer som exempel både på de skiftande erfarenheterna hos människor vars funktionalitet avvikit från samhällets normer, och på hur funkisperspektivet hjälper oss att få en rikare förståelse av det förflutna.