Föreläsning med hedersdoktor Lena Fries-Gedin

Öppen föreläsning med Lena Fries-Gedin, utsedd hedersdoktor 2019 vid Språkvetenskapliga fakulteten, med titeln På upptäcktsfärd i språkens värld.

Lena Fries-Gedin är översättare från engelska och franska och är bland annat känd för sina översättningar av J.K Rowlings Harry Potter-böcker. Fries-Gedin studerade språk vid Uppsala universitet och arbetade under tre decennier som språklärare i Härnösand. Hon har också medverkat som gästföreläsare i grundutbildningen vid Uppsala universitet och vid konferenser och seminarier i hela riket. Under sin långa och produktiva karriär har Fries-Gedin översatt ett 80-tal böcker för såväl vuxna som barn inom allehanda genrer, alltifrån romaner, lyrik, deckare och fantasy till sagor och sånger. Hon utses till hedersdoktor vid språkvetenskapliga fakulteten för sin osvikliga trohet mot ordet i all dess skiftande väsen och skepnader.