Estlandssvenska seminariet: "Det är ett sår som aldrig kommer att läka helt"– en estlandssvensk kvinnas levnadsberättelse

  • Date: –20:00
  • Location: Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES) Gamla torget 6, 4 vån, rum 4219B
  • Lecturer: Agneta Lilja är lektor i etnologi vid Södertörns högskola och undervisar dels i sitt ämne, dels i arkivvetenskap. Sedan några år bedriver hon genusinriktad forskning, dels av hur kvinnor och män i dödsrunor bedöms för sina insatser för vetenskapen, dels av hur näringslivets män bedöms i runor, dels av hur kvinnor i traditionsuppteckningar beskriver sina erfarenheter av kön. På senaste tiden har hennes forskning rört en barnamörderska i Roslagen 1886, en fältexpedition till Lappland 1945, en levnadsberättelse från svenska Estland och en skildring av kunskapsbildning vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala på 1960-talet.
  • Organiser: Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES)
  • Contact person: Jevgenija Gehsbarga
  • Phone: 018 471 1630
  • Föreläsning

IRES fortsätter vårens seminarieserie rörande estlandssvenskarna, deras historia, kultur och språk. Denna gång handlar föredraget om hur en estlandssvensk kvinna från Lilla Rågö berättar sitt liv och sin nation genom att använda hjälteberättelsen som mall. Studien bygger på intervjuer från 1980-talets Gräsö.