Circus

The Centre for Integrated Research on Culture and Society, CIRCUS, is a platform for interdisciplinary culture and society research.

Circus-anslag till tvärvetenskapligt samarbete gav mervärde

Forskningsprogrammet Exploring Citizenship har fått medel från Circus för att möjliggöra sammankomster som främjar tvärvetenskapliga sammankomster. Hittills har forskningsprogrammet genererat två större projekt som fått anslag från Vetenskapsrådet och Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.

– Vi var fyra forskare med hemvister inom filosofi, juridik, och statsvetenskap som arbetat utifrån skilda, men delvis även överlappande perspektiv. Anslaget från Circus gav oss utrymme att mötas och i samtal precisera gemensamma frågeställningar kring medborgarskapets roll i vår samtid. säger Johan Wejryd, forskare vid statsvetenskapliga institutionen. 
Läs hela artikeln.

Last modified: 2022-01-18