Humaniora och samhällsvetenskap

Utbildning och forskning vid ett 40-tal institutioner och enheter inom teologi, juridik, humaniora, språk, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap.