Ungdomar bjuds in till massexperiment om källkritik

28 april 2017

Fotografi på person som surfar på mobilen.

Ungdomar på högstadiet och gymnasiet bjuds in till forskningsexperiment om källkritik i sociala medier.

Ungdomar runt om i Sverige bjuds in till ett stort forskningsprojekt om källkritik i digitala medier. Anmälan öppnar i maj och massexperimentet genomförs i september 2017.

– Vi vill granska hur trovärdiga ungdomars digitala nyhetsflöden är och bjuder därför in ungdomar att fungera som forskningsassistenter där de själva bedömer sina nyhetsflöden och samtidigt hoppas vi förstås att ungdomarna som deltar lär sig att källkritiskt granska nyheter, säger Thomas Nygren, lektor i didaktik och docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.

Thomas Nygren är en av forskarna som står bakom massexperimentet Nyhetsvärderaren 2017. Experimentet genomförs som en del av evenemanget Forskarfredag under september 2017 för elever på högstadiet och gymnasiet.

Ungdomar ska i experimentet granska nyheter i sina nyhetsflöden utifrån fastställda kriterier och rapportera in nyheterna och sina slutsatser till forskarna. Kriterierna bygger på ny forskning om hur nyheter källkritiskt kan granskas.

Källkritik skiljer mellan situationer

Forskning har visat att kritiskt tänkande skiljer mellan olika ämnen och hur och var uppgifterna publiceras. För att kritiskt granska digitala nyheter räcker inte hög utbildning och ett allmänt kritiskt förhållningssätt. Till exempel har forskarna provat att låta erfarna forskare i historia källkritiskt granska digitala nyhetsflöden, historiker arbetar dagligen med källkritik för att värdera olika källor de har i sin forskning.

Men det visade sig att historikerna i undersökningen inte var mycket bättre än andra på att granska nyheter i digitala nyhetsflöden, bland annat stannade de kvar på den nyhetswebbsida de hamnade på istället för att söka runt på internet efter andra källor. Forskarna undersökte istället hur nyhetsredaktörer på journalistiska medier arbetar och det visade sig att den yrkesgruppen var experter på att kritiskt granska digitala nyhetsflöden. De hade ett annat arbetssätt, de började till exempel direkt leta efter samma nyhet i andra kanaler.

Källkritik för digitala nyheter

– Alla som vill nå ut med falska nyheter har förstått hur man gör en bra webbsida som inte avslöjas av de källkritiska checklistor som finns. Du måste därför lära dig ett annat handhavande för att källkritiskt granska digitala nyheter.

Förutom att källkritiskt granska digitala nyheter trycker Thomas Nygren på vikten av breda ämneskunskaper hos eleverna. För att avslöja falska nyheter räcker det inte källkritiska kriterier, man måste också ha kunskaper om olika företeelser i samhället för att kunna bedöma de texter och bilder man utsätts för.

---

Fakta

Vetenskap & Allmänhet är en förening för dialog mellan forskare och omvärlden. Medlemmar är olika organisationer, lärosäten och privatpersoner.

Forskarfredag är en mötesplats mellan allmänhet och forskare som EU-kommissionen startade, genomförs sista fredagen i september varje år.

Läs mer