Uppsalajurist får bidrag från Ragnar Söderbergs stiftelse

11 april 2017

Sex forskare i rättsvetenskap har beviljats anslag om totalt 11 miljoner kronor från Ragnar Söderbergs stiftelse. I år beviljas tre postdoktorer i rättsvetenskap och tre projekt i rättsvetenskap. Jameson Garland på juridiska fakulteten vid Uppsala universitet är en av dem som beviljats bidrag.

Jameson Garland

Jameson Garland vid juridiska fakulteten har fått  1 175 000 kronor i postdoc-bidrag till projektet "Vetenskap och beprövad erfarenhet – Att sträva efter patientsäkerhet och vetenskaplighet i klinisk praxis".

– Under drygt ett halvt sekel har rättsliga krav på vetenskap och beprövad erfarenhet inom medicin tjänat som en tröskel för att garantera att svensk hälso- och sjukvård är effektiv och säker för patienterna. Tack vare kravet har den svenska medicinska rätten betraktats som en av de mest avancerade och vetenskapliga i världen. Ett antal skandaler med tragiska utfall har dock pekat på problem gällande förståelsen för och tillämpningen av rättsnormerna. Dessa tragedier hade kunnat undvikas om reglerna hade tolkats och tillämpats på ett korrekt sätt, menar Jameson Garland. 

Projektet syftar till att utveckla begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet så det i framtiden bättre ska kunna tjäna som en garanti för patientsäkerhet och klinisk effektivitet.

Läs mer om de övriga stipendiaterna på hemsidan för Ragnar Söderbergs stftelse

Ragnar Söderbergs stiftelse är en privat forskningsfinansiär som stödjer forskning företrädesvis inom medicin, ekonomi och rättsvetenskap.