Uppsalaregionen satsar på echozoner mot barnfetma

1 mars 2017

Region Uppsala vill inrätta en eller flera så kallade ECHO-zoner i Uppsala län i syfte att bekämpa barnfetman. Vid dagens sammanträde i regionstyrelsen väntas man fatta beslut om att starta ett projekt i samarbete med Uppsala universitet.

Fetma bland barn är ett stort och växande folkhälsoproblem. Enligt forskare vid Uppsala universitet lider vart femte barn i Sverige av övervikt eller fetma. Detta bedöms vara ett stort hälsoproblem som kan leda till ökad risk för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och depressioner.

Vid topphälsomötet Uppsala Health Summit som hölls 2016 inleddes en diskussion om att etablera en eller flera ECHO-zoner i Uppsala län i ett samarbete mellan Region Uppsala och en eller flera av länets kommuner.

I en så kallad ECHO-zon, där ECHO står för ”Ending ChildHood Obesity”, samverkar politiker, hälsoekonomer, forskare och andra aktörer för att förebygga barnfetma. Tanken är att skapa en omgivning där barn kan växa upp på ett hälsosamt sätt.

– Vi vill därför etablera en samverkansmiljö där vi som politiker tillsammans med alla relevanta aktörer arbetar aktivt med att förebygga och bota fetma bland barn, säger Börje Wennberg (S), ordförande för regionstyrelsen.

Läs professor Peter Bergstens artikel om barnfetma och echozoner.