Benzeliusbelöning till juristavhandling

2016-09-02

Therése Fridström Montoya får Benzeliusbelöningen för sin avhandling "Leva som andra genom ställföreträdare–en rättslig och faktisk paradox".

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala har belönat Therése Fridström Montoya, juridiska institutionen, för hennes avhandling "Leva som andra genom ställföreträdare–en rättslig och faktisk paradox". Therése Fridström Montoya har också fått ett stipendium från Stiftelsen Staten och Rätten för sin avhandling.

---

Fakta

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala är Sveriges äldsta lärda sällskap (akademi). En viktig del av Societetens nuvarande verksamhet är att genom priser och belöningar uppmärksamma framför allt yngre forskare.

Stiftelsen Staten och Rätten har som ändamål att främja vetenskaplig forskning genom att stödja utredningen av rättsförhållandet mellan staten och den enskilde medborgaren.

Läs vidare