Vitamininjektion för lärarutbildningarna

14 mars 2016

Personporträtt på Ann Grubbström.

Uppsala universitets satsning på forskarskola i ämnesdidaktik kommer blir en vitamininjektion för lärarprogrammen, berättar Ann Grubbström, koordinator för forskarskolan i ämnesdidaktik.

Uppsala universitet startar en forskarskola i ämnesdidaktik, det är den största satsningen på ämnesdidaktik som universitet har gjort. Satsningen görs bland annat för att höja kvaliteten på lärarutbildningarna. Vi träffade Ann Grubbström, koordinator för forskarskolan, för att få veta mer.

Vad är forskarskolan i ämnesdidaktik?

– Det är en samlad antagning av 16 doktorander vid 13 olika institutioner som kommer att bygga upp en gemensam forskningsmiljö i ämnesdidaktik, syftet är att ytterligare stärka ämnesdidaktiken vid Uppsala universitet. Forskarskolan kommer att ha gemensamma kurser, seminarier och utvecklas till en gemensam forskningsmiljö.

– Ämnesdidaktik kan beskrivas som en bro mellan ämneskunskaper och pedagogik, i ämnesdidaktiken ställs i grunden tre frågor: vad ska undervisas, varför det är viktigt och hur undervisning kan ske på bästa sätt. Ämnesdidaktiken handlar alltså bland annat om den praktiska undervisningen, men är mer än det. Det handlar både om lärares undervisning och relationen mellan undervisning och elevers lärande.

Varför behöver vi en forskarskola i ämnesdidaktik?

– Ämnesdidaktik är central kunskap för att lärarstudenterna ska veta hur man ska undervisa i sina ämnen. Samtidigt är våra ämnesdidaktiska kunskaper idag ojämna, det finns svagare och starkare miljöer. Eftersom vi utbildar många lärarstudenter och antalet studenter kommer att öka, behöver vi både djupare ämnesdidaktiska kunskaper och fler duktiga universitetslärare för lärarprogrammen.

Hur kommer studenterna på lärarprogrammen märka den här satsningen?

– Det kommer ganska snabbt bli en vitamininjektion för lärarstudenterna. Både doktoranderna och deras handledare bygger upp kompetens som kan komma studenterna till godo. Studenterna skriver till exempel ett ämnesdidaktiskt arbete och där kommer doktoranderna i forskarskolan snabbt kunna stötta studenterna. Och när vi har forskningsresultaten ökar ju kunskaperna om undervisningen.

Hur kommer forskarskolan påverka forskningsmiljön?

– Genom forskarskolan kommer en gemensam forskningsmiljö skapas där ämnesdidaktiker, som ibland kan vara ganska ensamma på sin institution, få ett nätverk där det ämnesdidaktiska samtalet kan föras.

– Det är redan en häftig känsla av hur mycket starkare vi blir när vi utnyttjar vår bredd av kompetens. Till exempel arbetar vi just nu tillsammans alla institutioner med de tre gemensamma forskarkurserna för doktoranderna. Tillsammans kan vi göra fantastiska kurser och vi får med våra spetsforskare, de internationellt ledande forskarna i kurserna. Jag får redan nu frågor om att få gå kurserna från doktorander som skriver sina avhandlingar och de är förstås välkomna. Vi vill verkligen att alla doktorander, lärare och handledare intresserade av didaktik är med i forskarskolans olika aktiviteter.

Läs mer: