Juridiska fakulteten och Campus Gamla Torget bereder mer plats åt studenterna

2016-02-12

För att skapa ytterligare utrymme åt studenterna och anställda inom Campus Gamla Torget pågår sedan flera år ett omfattande bygg- och flyttprojekt. Samtliga institutioner samt Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket på aktuellt campus berörs och om ett år beräknas nära 950 läsplatser finnas tillgängliga i en samlad och ändamålsenlig miljö.

Juridiska fakulteten och institutionen har tillsammans med Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket varit del av det fleråriga bygg- och flyttprojektet som även innefattar Statsvetenskapliga institutionen och hela Campus Gamla Torget. Målet med projektet är att skapa fler läsplatser, grupprum och uppehållsrum i ändamålsenliga och moderna, geografiskt sammanhållna lokaler.

I dagsläget har de pågående arbetena medfört viss brist på undervisningslokaler och studieplatser, inte minst sedan även universitetshuset stängt för renovering.

- Vi beklagar givetvis detta, men håll ut, fler platser är på gång, säger Margareta Brattström, prefekt vid Juridiska institutionen.

Läs nyheten i sin helhet på Juridiska fakultetens hemsida.