Krafttag för bättre utbildning i Sverige

2015-12-11

Juridiska fakulteten har startat ett institut för utbildningsrätt för att bidra till att lösa problemen i svenska utbildningssektorn. Personer knutna till institutet för utbildningsrätt ska forska och utbilda om lagstiftning med koppling till förskola, förskoleklass, ungdomsskola, högskola och annan utbildning.

– Vårt mål med att starta institutet för utbildningsrätt är främst att stärka utbildningen i landet, vi vill bidra till att lösa problemen som finns, säger Sverker Scheutz, föreståndare på institutet och lektor i offentlig rätt.

Regelverket för landets utbildningar har beslutats under lång tid utifrån olika utgångspunkter. Resultatet är att det finns en hel del motsättningar, tolkningsproblem och oklara regler.

– Enstaka regler kanske inte är största problemet men sammantaget bildar reglerna en världsbild som styr utbildningen. Regelverket är väldigt centralt, juridik och politik hör ju ihop, om politiker vill förändra skolan görs det till stor del med juridik. Vi vill tydliggöra de problemen i lagstiftningen och föreslå förändringar i reglerna för att på så sätt bidra till en bättre utbildning.

Forskningsansökningar

Institutet för utbildningsrätt är inte enbart inriktat på juridik, verksamheten kommer också att samarbeta med forskare inom andra ämnen.

– Vi arbetar just nu med en forskningsansökan med forskare från bland annat juridik, statsvetenskap, historia, utbildningsvetenskap och religionsvetenskap.

Institutet arbetar också med en forskningsansökan tillsammans med forskare från Finland. Finland är intressant eftersom den finländska skolan i skoldebatten ofta lyfts fram som ett framgångsrikt exempel.

– Det finns intressanta skillnader i lagstiftningen mellan Sverige och Finland. Till exempel har vi i Sverige skolplikt, det vill säga barnen måste vistas på skolområdet. I Finland finns istället en lärplikt som inte reglerar var utbildningen sker.

Sedan tidigare har forskare vid institutet flera godkända forskningsansökningar, bland annat projektet "En likvärdig skola" med medel från Vetenskapsrådet.

Samverkan med praktiker

Institutet för utbildningsrätt kommer att ha tre-fyra seminarier per termin om olika aktuella frågor och planerar att arrangera en konferens vartannat år. Verksamheten smygstartade faktiskt redan 2014 med en första konferens i utbildningsrätt med temat den nya skollagen från 2010. Även praktiker som till exempel rektorer, tjänstemän på Skolverket, Skolinspektionen och Sveriges kommuner och landsting deltog i konferensen.

– Konferensen var väldigt uppskattade av både forskare och praktiker och vi fortsätter med vetenskapliga konferenser och seminarier där både forskare och praktiker bjuds in. Det är viktigt för oss med samverkan mellan praktiker och forskare.

Nästa konferens blir i november 2016 med temat "En likvärdig utbildning".

 

Relaterad information