Tidigare kritiserade utbildningar får grönt ljus

2015-12-11

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har under hösten följt upp utbildningar som man i tidigare utvärdering ansett ha ”bristande kvalitet”.

Sedan 2012 har UKÄ publicerat en rad resultat från sin kvalitetsutvärdering av landets högskoleutbildningar. Utbildningarna som utvärderats har bedömts på en tregradig skala där ”mycket hög kvalitet” har varit högsta betyg. UKÄ har även delat ut omdömena ”hög kvalitet” och ”bristande kvalitet” där det sistnämna betyget innebär att utbildningen kritiseras. Studenternas examensarbeten är huvudfokus i bedömningen av utbildningarna.

När en utbildning får omdömet bristande kvalitet har universitetet ett år på sig att åtgärda de påtalade bristerna för att inte examensrätterna ska äventyras.

UKÄ följer också upp universitetens åtgärder av det man menat varit brister. Följande utbildningar vid Uppsala universitet har under hösten fått besked om att de efter uppföljning nu håller hög kvalitet:  

• Kandidatexamen i biomedicin
• Magisterexamen i biomedicin
• Masterexamen i biomedicin
• Masterexamen i infektionsbiologi
• Socionomexamen