Exkursion levandegör föreläsningar och böcker

2015-11-30

Fotografi med studenter samlade utanför Vallonsmedjan i Österbybruk.

Exkursion i ekonomisk historia utanför Vallonsmedjan i Österbybruk.

Regeringen har aviserat en kvalitetsförstärkning av utbildningen inom humaniora och samhällsvetenskap. Men varför är det viktigt med en kvalitetsförstärkning för ämnen inom humaniora och samhällsvetenskap? Vi följde med på en exkursion i ekonomisk historia för att fråga studenterna själva.

Regeringen har i budgetpropositionen för 2016 aviserat en höjning av ersättningsbeloppen för utbildning av studenter inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik, teologi samt undervisning och verksamhetsförlagd utbildning. Ersättningsbeloppen per student är låga eftersom det ansetts räcka med undervisning i form av föreläsningar.

Exkursion till bergsbruk

Vi följde med exkursionen "Bergsbruk igår och idag" som ingår i A-kursen i ekonomisk historia. Exkursionen är möjlig tack vare höjning av ersättningsbeloppen 2012-2013. Studenterna har en dags exkursion i Dannemora och Österbybruk för att på plats uppleva landskapets förändring, smedjor, gruvor, herrgårdar och arbetarbostäder. Under exkursionen måste studenterna vara aktiva eftersom de arbetar i grupp kring olika teman som redovisas efter exkursionen på ett examinerande seminarium.

– Exkursionen är ett viktigt komplement till vad som är möjligt att förmedla i föreläsningssalen. Målsättningen är att studenterna ska få en fördjupad förståelse av ekonomisk omvandling och de villkor under vilka människor levt och verkat under historisk tid. Vi vill visa på olika försörjningssystem av varor och tjänster genom historien och hur de påverkade olika grupper och individer, säger Marie Ulväng, forskare i ekonomisk historia och ansvarig lärare för exkursionsmomentet på kursen

Inne i vallonsmedjan i Österbybruk berättar Maths Isacson, professor i ekonomisk historia, om arbetsvillkoren för människorna som en gång i tiden tillverkade stångjärn i smedjan. Smederna arbetade tre timmar och vilade tre timmar dygnet runt från söndag kväll till lördag middag. En förutsättning för smedernas tretimmarsskiften var att kvinnorna ansvarade för hushållets djur, odling och livsmedelshantering.

– När jag gick runt och såg och kände miljöerna kunde jag börja föreställa mig hur det var att leva och arbeta på den tiden, säger Nina Ågerup, student på kursen.

– Ja, inte så många av oss som är med på exkursionen idag skulle klara att arbeta 3 timmar och vila 3 timmar dygnet runt i en vecka. Det blir konkret och ger perspektiv på ens egna problem, konstaterar Martin Hertzman, student på kursen. 

Lärarnas engagemang lyser upp

– På exkursionen fick vi se lärarna på riktigt, deras engagemang och intresse lyste upp när de fick berätta på plats i miljöerna. Exkursionen knöt ihop föreläsningarna vi har haft på kursen, den här dagen var något helt annat än att sitta på föreläsning. Det är svårt att föreställa sig verkligheten från böcker och föreläsningar, säger Nina Ågerup.

– I kursutvärderingarna brukar studenterna vara mycket nöjda med exkursionen, de skriver att det är det bästa momentet i kursen, berättar Marie Ulväng.

Höjning 2012-2013 åts upp av administrativa avgifter

En höjning av ersättningsbeloppen genomfördes alltså 2012-2013, men höjningen gick till största delen för att täcka ökade kostnader på grund av en ny ekonomisk modell för uttag av administrativa kostnader. Trots detta finns det exempel på kvalitetshöjande åtgärder tack vare höjningen. Exkursionen till bergsbruken i ekonomisk historia är ett exempel, andra exempel är:

  • Vidareutveckling av den problemorienterade pedagogiken inom juristprogrammet.
  • Vidareutveckling av ledarskapskurser inom lärarprogrammen.
  • Bättre stöd och uppföljning av de delar av lärarprogrammen som sker ute på skolor och gymnasier.

 

Relaterad information