Pionjärsatsning på forskning om en likvärdig skola

2015-11-13

–Tanken är att våra fyra olika projekt tillsammans ska ge en bild av skolan ur rättsvetenskaplig synvinkel som vi inte har haft förut, säger professor Olle Lundin.

Vilka förutsättningar finns det i Sverige att åstadkomma en likvärdig skola? Det är temat för ett projekt som får cirka 11,8 miljoner kronor av Vetenskapsrådet. "Det finns ett forskningsunderskott när det gäller rättsvetenskaplig forskning om skolan så det här är en pionjärsatsning", säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt.

Enligt lagen ska alla skolbarn i Sverige kunna få en likvärdig utbildning av högsta kvalitet, oavsett var de bor, deras egenskaper och förutsättningar samt andra faktorer. Nu ska skollagstiftningen analyseras av Olle Lundin och forskningskollegorna Victoria Enkvist, Lotta Lerwall och Gustaf Wall. Tillsammans får de cirka 11,8 miljoner kronor i forskningsbidrag.

– Vi ska till exempel forska om ansvarsfrågor inom skolområdet. Där finns det allmänna regler inom förvaltningsrätten som inte riktigt stämmer inom skolområdet. Ansvarsfrågorna skiljer sig mycket i landet. I vissa kommuner är det politikerna som fattar besluten, i andra är det rektorerna, säger Olle Lundin.

Flera tillsynsmyndigheter

Forskargruppen ska också titta närmare på tillsyn och kvalitetsgranskning. Det finns flera tillsynsmyndigheter inom skolområdet – Skolinspektionen, Diskrimineringsombudsmannen och Arbetsmiljöverket –  som delvis överlappar varandra och det ska redas ut i rättslig mening. Rätten till stöd får elever med särskilda behov är ytterligare ett område som kommer att studeras.

– Tanken är att våra fyra olika projekt tillsammans ska ge en bild av skolan ur rättsvetenskaplig synvinkel som vi inte har haft förut. Vi ska lösa ett skriande behov av rättsvetenskaplig forskning och bidra med grundforskning. Kanske kan vi sedan ge några tips till lagstiftarna, säger Olle Lundin.

Fokus i forskningsprojektet är alltså lagstiftarnas ambition att skapa en likvärdig skola av högsta kvalitet. Några faktorer pekas ut som centrala: rätt till stöd, vikten av att det är tydligt var ansvar och beslutsbefogenheter ligger samt tillsyn och kvalitetsgranskning.

Framgångsrika grannländer

Jämförelser med andra länder kommer också att att ingå i projektet.

– Vi har grannländer som är oändligt mycket mer framgångsrika inom skolområdet, så det finns anledning att till exempel kika på Finland och rektorernas ställning där.

Projektet ska pågå i fyra år från år 2016, inom ramen för nya Institutet för utbildningsrätt (IfU) som är kopplat till juridiska fakulteten vid Uppsala universitet.

– Vi har högre seminarier, konferenser och har gett ut en antologi. Vi har framför allt ägnat oss åt skolan men ska också lyfta in universitets- och högskolefrågor. Det är samma sak där, det finns väldigt lite rättsvetenskaplig forskning, säger Olle Lundin.