46 miljoner kronor till utbildningsvetenskaplig forskning

30 oktober 2015

Fotografi från ett klassrum med lärare och whiteboard längst fram.

Den utbildningsvetenskapliga forskningen vid Uppsala universitet förstärks med 46 miljoner kronor.

Forskarna vid Uppsala universitet var framgångsrika när Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond tog beslut om forskningsmedel för utbildningsvetenskaplig forskning.

Vetenskapsrådet tog 29 oktober beslut om fördelning av forskningsmedel för utbildningsvetenskaplig forskning och forskningsansökningarna från Uppsala universitet kom väl ut med sammanlagt drygt 42 miljoner kronor under 2016-2020. Av totalt 247 ansökningar beviljades drygt 148 miljoner kronor till 24 projekt, varav 6 projekt vid Uppsala universitet. Förutom beslutet från Vetenskapsrådet har också Riksbankens Jubileumsfond beslutat om projektanslag och där fick Uppsala universitet 1 projekt inom utbildningsvetenskap.

– Utbildningsvetenskaplig forskning är oerhört angelägen, både nationellt och internationellt och genom beslutet har Uppsala universitet fått ett stort förtroende för att bidra till en positiv utveckling med hjälp av forskning. De flesta projekten ligger inom institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier men de två projekten inom teknik och naturvetenskap understryker att forskning om lärande bedrivs vid hela Uppsala universitet, säger Elisabet Nihlfors, dekan för fakulteten för utbildningsvetenskaper.

Följande forskare och forskningsprojekt vid Uppsala universitet beviljades forskningsmedel i Vetenskapsrådets stora utlysning inom utbildningsvetenskaplig forskning:

  • John Airey, institutionen för fysik och astronomi: Att skapa en professionell identitet: En jämförande studie av fysiklärarutbildning i fyra länder. (4,8 miljoner kr)
  • Anna Eckerdal, institutionen för informationsteknologi: Lära programmering hands-on: förståelse för pedagogiska effekter och neurala processer. (8 miljoner kr)
  • Eva Forsberg, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier: Läxhjälp som skuggutbildning. (7,5 miljoner kr)
  • Katarina Gustafson, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier: Lärande i staden: tidsrumsliga aspekter av en mobil förskolepedagogik (7,7 miljoner kr).
  • Kirsti Hemmi, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier: Mot en forskningsbaserad undervisning i algebra - Diakrona och synkrona analyser av styrdokument, läromedel och lärares interaktion med dem. (9,4 miljoner kr)
  • Wieland Wermke, institutionen för pedagogisk, didaktik och utbildningsstudier: Lärares autonomi i Sverige, Finland, England och Tyskland (4,8 miljoner kr)

Riksbankens Jubileumsfond har beviljat följande projektansökan inom utbildningsvetenskaplig forskning:

  • Danielle van der Brugt, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier: Mobilitet, informellt lärande och medborgarskap i mobila förskolor. (4,4 miljoner kr)