SCAS öppnar dörren för naturvetare

2015-11-12

SCAS håller till i Linneanum och Prefektvillan i Botaniska trädgården.

Swedish Collegium for Advanced Study – SCAS – är ett nationellt institut för avancerade studier där forskare inom samhällsvetenskap och humaniora under en tid helt får fokusera på sin forskning under maximal grad av intellektuell frihet. Nu ska institutet utvidga sin verksamhet och inkludera även spetsforskning inom naturvetenskap och medicin.

Mitt i Botaniska trädgården i Uppsala, i byggnaden Linneanum från tidigt 1800-tal, ligger Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS). SCAS tillkom 1985 på initiativ av svenska forskningsråd och stiftelser. Institutet är nationellt men har Uppsala universitet som värduniversitet. Institutet ger ledande seniora forskare och yngre lovande forskare möjlighet till koncentrerat vetenskapligt arbete under en begränsad tid.

- Detta behövs mer nu än någonsin. Forskarna som kommer till SCAS slipper till exempel undervisningsbördan och andra åtaganden. Det måste finnas platser där den helt nyfikendriva forskningen kan få plats, säger Björn Wittrock, professor i statsvetenskap och föreståndare för SCAS.

Men det är inte meningen att forskarna som kommer till SCAS ska isolera sig. Alla ger under sin termin eller sitt år vid institutet ett seminarium om det egna ämnet (med obligatorisk närvaro för samtliga) och alla luncher intas tillsammans i matsalen. Tanken är att det ska finnas en vetenskaplig gemenskap där helt nya idéer kan få födas och prövas.

SCAS har också, tillsammans med Riksbankens Jubileumsfond, ett program för särskilt lovande forskare tidigt i karriären, The Pro Futura Scientia Programme, som lovordats i internationella sammanhang.

Öppnar upp för naturvetenskap

Den förändring som nu står för dörren, och som får stöd av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och Familjen Erling-Perssons Stiftelse, är att öppna SCAS även för forskare inom naturvetenskaperna. Också hos dessa forskare finns behov av att under en begränsad tid få arbeta koncentrerat och självständigt. Ett exempel kan vara behovet av att reflektera över de långsiktiga implikationerna av de nya stora datamängder som nya tekniska framsteg banat vägen för. Ett naturvetenskapligt program med fyra olika inriktningar kan vara klart att starta år 2017.

Institut liknande SCAS finns även på andra platser i världen och samarbetar i olika nätverk. Ett exempel är SIAS-gruppen (Some Institutes for Advances Study) där SCAS har sällskap av bland andra Institute for Advanced Study i Princeton, Wissenschaftskolleg zu Berlin och instituten vid Harvard och Stanford University.