Nya hedersdoktorer utsedda av teologiska fakulteten

2015-10-28

Två brittiska forskare, professor Denise Cush och Dr. Rowan D. Williams, har utsetts till nya hedersdoktorer vid teologiska fakulteten, Uppsala universitet.

Denise Cush, professor i religionsvetenskap och religionsdidaktik, är verksam vid Bath Spa University i England. Denise Cush har i sin forskning intresserat sig för såväl jämförande religionsvetenskap som religionsdidaktik. Hon har därutöver ett stort intresse för religionsundervisning. Cush forskning omfattar religion och religionsundervisning i dess vidaste bemärkelse: alltifrån buddhism, hinduism, kristendom till ungdomars andlighet, alternativandlighet och paganism. Hennes forskning om ungdomar och nypaganism betonar samtida uttryck för alternativandlighet och uppmärksammar perspektivet levd religion, det vill säga vilken roll religion och andlighet kan ha för människors vardagsliv. Denise Cush har i sin internationellt erkända religionsdidaktiska forskning bland annat uppmärksammat vikten av dialog mellan elever/studenter med olika religionstillhörigheter, inom ramen för ickekonfessionell religionsundervisning.

Dr. Rowan D. Williams, baron Williams of Oystermouth, är en brittisk teolog och poet. Han var ärkebiskop av Canterbury, Church of England, mellan 2003 och 2012. Han har gjort omfattande och konstruktiva studier i skärningspunkten mellan kyrka och kultur och har haft särskild betydelse för en förnyad förståelse av ecklesiologins betydelse för nutida sekulär teologi. Williams har haft en lång rad uppdrag inom akademi och kyrka och är nu Master för Magdelene College i Cambridge. Han är också en uppmärksammad poet och översättare av poesi, och talar och skriver, förutom walesiska, nio andra språk. Han är tyvärr är förhindrad att komma till promotionen i januari 2016 och kommer därför att promoveras 2017.