Heldagsseminarium: Kvinnor på flykt från Afrika

2015-10-27

Forskning vid Uppsala universitet visar att många kvinnor som flytt från Afrika till Sverige har erfarenheter av våld och människohandel längs flyktvägen. Hur kan olika aktörer och länder samarbeta för att förhindra detta allvarliga brott mot mänskliga rättigheter? Frågan diskuteras vid ett seminarium den 29 oktober.

Vid Uppsala universitet finns forskning inom flera olika discipliner med stor relevans för frågan om människohandel. Bakgrunden till seminariet denna vecka är ett forskningsprojekt om våld mot kvinnor, med särskilt fokus på afrikanska kvinnor som flytt till Sverige. Forskningen visar att merparten av kvinnorna har erfarenheter av trafficking längs flyktvägen. Det våld som kvinnorna som överlevt trafficking och prostitution utsatts för får konsekvenser inte bara för kvinnorna själva, utan även för bland annat vården, rättsinstanser och andra samhällsfunktioner.

Under endagskonferensen möts forskare, praktiker och ambassadrepresentanter för länder längs flyktvägarna för att diskutera forskningen och hur man gemensamt kan finna hållbara lösningar för att motverka trafficking och andra utmaningar längs flyktvägarna.

Deltar gör bland andra Endrit Mujaj, Länsstyrelsen i Stockholm, Solveig Freudenthal, Etikkommissionen i Sverige – Nätverk för mänskliga rättigheter i asylprocessen, samt George Joseph från Caritas samt Maria Pernold, som bland annat arbetat som juridiskt ombud för flyktingar i asylprocessen. Närvarar gör även ambassadörer från en rad afrikanska länder.

Tid och plats: 29 oktober i Universitetshuset, Uppsala universitet, Biskopsgatan 3. Kl. 9-15 i sal IX. Journalister hälsas välkomna.

Konferensen arrangeras av teologiska institutionen i samarbete med institutionen för kvinnors och barns hälsa samt Forum för Afrikastudier vid Uppsala universitet.