Ny hedersdoktor inom språkvetenskap

2015-10-01

Peter Howell har utnämnts till ny hedersdoktor vid språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet. Han har haft stor vetenskaplig betydelse för det studiet av det antika epigrammet, en av de viktigaste genrerna inom grekisk och romersk poesi.

Peter Howell, Honorary Research Associate vid Royal Holloway, University of London, spelade en central roll då den romerska poesin från flavisk tid (81–96 e.Kr) under 1980- och 90-talen utvecklades till ett livaktigt och produktivt forskningsfält.

Hans intresse har framför allt varit inriktat på Martialis, den främste företrädaren för den antika epigramdiktningen i stort. Howells arbete med tolkningen av Martialis poesi har bl.a. visat hur den kan användas för att bredda vår kunskap om mentalitet och sociala förhållanden i det antika Rom.

Under närmare två decennier har han varit associerad med den epigramforskning som bedrivits inom latinämnet vid Uppsala universitet och alltid bidragit med värdefulla synpunkter och inspirerande diskussioner.