UKÄ ger grönt ljus för tidigare kritiserade utbildningar

2015-07-03

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har under våren följt upp utbildningar som man i tidigare utvärdering ansett ha ”bristande kvalitet”.

Sedan 2012 har UKÄ publicerat en rad resultat från sin kvalitetsutvärdering av landets högskoleutbildningar. Utbildningarna som utvärderats har bedömts på en tregradig skala där ”mycket hög kvalitet” har varit högsta betyg. UKÄ har även delat ut omdömena ”hög kvalitet” och ”bristande kvalitet” där det sistnämna betyget innebär att utbildningen kritiseras. Studenternas examensarbeten är huvudfokus i bedömningen av utbildningarna.

När en utbildning får omdömet bristande kvalitet har universitetet ett år på sig att åtgärda de påtalade bristerna för att inte examensrätterna ska äventyras.

UKÄ följer också upp universitetens åtgärder av det man menat varit brister. Följande utbildningar vid Uppsala universitet har under våren fått besked om att de efter uppföljning nu håller hög kvalitet:  

 • Datavetenskap, kandidatexamen
 • Datavetenskap, masterexamen
 • Industriell teknik, masterexamen
 • Högskoleingenjör elektroteknik, yrkesexamen
 • Civilingenjör informationsteknologi, yrkesexamen
 • Textilvetenskap, magisterexamen
 • Bibelvetenskap, magisterexamen
 • Kyrko- och missionsstudier, kandidatexamen
 • Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap, kandidatexamen
 • Tros- o livsåskådningsvetenskap, kandidatexamen
 • Läkarexamen, yrkesexamen
 • Kulturantropologi, kandidatexamen
 • Vårdvetenskap, kandidatexamen


(Utvärderingarna innan 2013 gjordes av Högskoleverket som sedan lades ner vid årsskiftet 2012/2013.)