Litteraturvetare belönas av Kungl. Vetenskapsakademien

2015-05-22

Uppsalaforskaren och författaren Marie-Christine Skuncke tilldelas Letterstedtska författarpriset 2015 av Kungl. Vetenskasakademien för sina framstående insatser.

Marie-Christine Skuncke, professor vid litteraturvetenskapliga institutionen, får
Letterstedtska författarpriset 2015 på 40 000 kr för sin bok ”Carl Peter Thunberg, Botanist and Physician”.

Priset kommer att delas ut vid Kungl. Vetenskasakademiens allmänna sammankomst 7 oktober 2015.