Två uppsalajurister får anslag från Ragnar Söderbergs stiftelse

2015-04-14

Två forskare på juridiska institutionen vid Uppsala universitet får Ragnar Söderbergs Stiftelses anslag i rättsvetenskap.

Eric Bylander, docent vid juridiska institutionen, får anslag för sitt projekt om prövningstillstånd i högsta domstolen. Fokusfrågor i projektet är: Hur fungerar systemet med prövningstillstånd i högsta domstolen? Och hur borde det fungera?

Även Lotta Lerwall, universitetslektor vid juridiska institutionen, får anslag från stiftelsen. Hennes forskningsprojekt fokuserar på tillsyn och hur den tilltagande regleringen påverkar offentlig förvaltning.