Skatterådgivaren Lars Samuelson får von Materns premium

2014-11-24

Lars Samuelson får von Materns premium för sitt aktiva deltagande i den skatterättsliga debatten genom ett omfattande författande av artiklar av hög kvalitet i både principiella och dagsaktuella ämnen.

Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet delar varje år ut von Materns premium till en person som har främjat det juridiska författarskapet i Sverige. Von Materns premium instiftades i ett testamente av Tyra von Matern till minne av vice häradshövdingen Knut von Matern.

(Texten korrigerad 2014-11-25)