Maarit Jänterä-Jareborg ny ordförande i Riksbankens Jubileumsfond

2014-11-12

Riksdagen har valt Maarit Jänterä-Jareborg, professor i internationell privat- och processrätt vid Uppsala universitet, till ordförande i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.

Vid sitt sammanträde den 24 oktober 2014 utsåg Riksdagen professorn i internationell privat- och processrätt Maarit Jänterä-Jareborg till ordförande i Styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond för perioden 1 november 2014 till och med 31 oktober 2018. Maarit Jänterä-Jareborg efterträder professor emeritus Daniel Tarschys från Stockholms universitet.