Dag Hammarskjöldföreläsning: Helen Clark talar om världens framtid

2014-10-29

Tidigare premiärministern i Nya Zeeland Helen Clark håller 2014 års Dag Hammarskjöldföreläsning i Uppsala.

Den nya internationella utvecklingsagendan är i fokus när chefen för FN:s utvecklingsprogram UNDP och tidigare premiärministern i Nya Zeeland Helen Clark håller 2014 års Dag Hammarskjöldföreläsning i Uppsala universitets aula den 4 november.

Tid: 4 november. Platserna i aulan ska vara intagna senast 16.00.
Plats: Universitetsaulan, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala

Helen Clark kommer även att medverka vid en kransläggningsceremoni vid Dag Hammarskjölds grav på Gamla kyrkogården i Uppsala, klockan 15.30.

Föreläsningen kommer att streamas.

Föreläsningen är öppen för allmänheten, och följs av en frågestund samt ett framförande av Allmänna Sången.

Helen Clark har tjänstgjort som chef för FN:s utvecklingsprogram (UNDP) sedan 2009. Hon är den första kvinna som leder organisationen. Hon är också ordförande för United Nations Development Group, en kommitté för cheferna för alla program och avdelningar inom FN som arbetar med utvecklingsfrågor. Titeln på hennes Dag Hammarskjöldföreläsning är: The Future We Want – Can We Make it a Reality?

Just nu pågår omfattande diskussioner kring världens gemensamma framtid på många olika nivåer i samhället där såväl beslutsfattare, cilvilsamhälle och näringsliv är engagerade. FN:s millenniemål tar slut 2015 och frågan är hur man ska gå vidare och med vilka mål och vilket fokus, detta kallas den nya utvecklingsagendan post-2015. Det är kring denna framtidsvision som Helen Clark kommer att tala.Som chef för UNDP är hon en central person i detta arbete.

Tidigare var Helen Clark premiärminister i Nya Zeeland. Hon satt tre mandatperioder om sammanlagt nio år (1999-2008). Under hennes tid som premiärminister förstärktes Nya Zeelands ekonomi och arbetslösheten var låg. Det genomfördes också stora investeringar inom områdena utbilning och hälsa. Helen Clark och hennes regering prioriterade lösningen av historiska oförätter och försoning med landets ursprungsbefolkning. Hon har också varit mycket engagerad i strategier för att hantera klimatförändringarna och hade som mål att Nya Zeeland skulle vara en ledande nation i frågan.

Läs mer om Helen Clark och Dag Hammarskjöldföreläsningarna på Dag Hammarskjöldfondens webbplats.

Dag Hammarskjöldföreläsningen är ett återkommande arrangemang sedan 1998 och hålls till minnet av Dag Hammarskjöld, FN:s andre generalsekreterare, och de värden han stod för i sin gärning: engagemang, humanism och internationell solidaritet och samarbete. Syftet är att i Dag Hammarskjölds anda betona och befästa värdet av internationellt samarbete och solidaritet och att inspirera dem som arbetar inom dessa områden såväl som nya intresserade grupper, särskilt yngre generationer. Tidigare föreläsare är bland andra Mary Robinson, Brian Urquhart, Joseph Rotblat, Kofi Annan, Jan Eliasson and Margot Wallström.