Nya hedersdoktorer vid teologiska fakulteten

2014-10-21

Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet har utsett journalisten Lisbeth Gustafsson och professor emerita Cheryl Exum vid Sheffield University, England, till nya hedersdoktorer.

Lisbeth Gustafsson är journalist, författare, utbildare och moderator med inriktning på dialog och kommunikation om livs- och värdefrågor. Hon är också utbildad själavårdare och retreatledare. Hon har arbetat som nyhetsjournalist på Västerbottens Folkblad, Nordnytt och Aktuellt samt som redaktionschef för livsåskådning vid Sveriges Television. Under åren 2005-2010 var hon kultursekreterare på nationell nivå i Svenska kyrkan där hon bland annat ansvarade för kyrkans årliga satsning ”Se människan” vid Bok & Biblioteksmässan. Från 2011 till slutet på september 2014 arbetade hon som biträdande förbundsrektor för Studieförbundet Bilda. Lisbeth Gustafsson var 1985-1986 lärare i TV-journalistik vid dåvarande Journalisthögskolan och programledare i Sigtunastiftelsens seminarieverksamhet kring kultur, teologi och livsfrågor 1986-1992. Under åren 1992-2004 arbetade hon som producent och skribent i livsåskådningsfrågor samt som utbildare av journalister i livsåskådningsjournalistik. Hon har arrangerat ett antal kurser och studieresor för journalister till Jerusalem i samarbete med bland annat FOJO Medieinstitutet och Svenska Teologiska Institutet. Lisbeth Gustafsson har skrivit ett antal böcker med inriktning på ledarskap, dialog och andlig erfarenhet, bland andra ”Sluta bråka! Dags för dialog i politiken” (2014) och ”Vad säger journalisterna? Om etik, makt och ansvar (2008).

Cheryl Exum är professor emerita i Gamla testamentets exegetik vid Sheffield University. Hon tillhör en av portalgestalterna inom feministisk bibelforskning och har i hög grad bidragit till framväxten av kulturorienterad bibelvetenskap. Hon disputerade 1976 på en avhandling om retoriska mönster i berättelsen om Simson. Vidare har hon undersökt i vilken mån berättelserna om Saul och David kan uppfattas som tragedier i litterär mening och hon har problematiserat den fragmentiserade bilden av kvinnor i samma texter. Hon var en av de första exegeterna som på allvar intresserade sig för bibeln i konst- och filmhistorien med fokus på frågor om våld, agens och sexualitet. Liknande frågeställningar behandlar hon i sin religionshistoriskt orienterade kommentar till Höga Visan. Cheryl Exums forskargärning präglas av tvärvetenskaplighet och ett ständigt utbyte med andra humanistiska discipliner. Uppmärksammandet av bibeltexternas skiftande betydelser i samtidskulturen utanför religiösa institutioner har blivit något av hennes signum. Förutom en omfattande egen produktion har Exum etablerat Sheffield som en stark internationell forskarmiljö bland annat genom redaktörskap för tidskrifter som Biblical Interpretation samt som utgivare för Sheffield Phoenix Press.