Lennart Elmevik får stiftelsen Språk och kulturs pris 2014

2014-10-16

Professor emeritus Lennart Elmevik tilldelas priset för sin vetenskapliga produktion inom etymologi, namnforskning, ljudhistoria, dialektologi och runologi.

Lennart Elmevik är professor emeritus vid institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.  I prismotiveringen nämns Lennart Elmeviks arbete inom ortnamnsforskning, runologi och kontakten mellan lågtyska och skandinaviska språk. I motiveringen konstateras också att "Lennart Elmeviks skrifter är stimulerande läsning och en källa till fortsatta undersökningar."

Stiftelsen språk och kulturs pris delas ut av Stiftelsen Språk och kultur vid Umeå universitet för framstående forskning av tvärvetenskaplig karaktär som omfattar områdena språk och kultur.