Välkommen till årets installationsföreläsningar och professorsinstallation

2014-10-15

25 nya professorer installeras 14 november i universitetsaulan.

25 nya uppsalaprofessorer installeras vid en högtidlig ceremoni i universitetsaulan den 14 november. De presenterar alla sin forskning i korta föreläsningar den 12-14 november. Välkommen att lyssna på de nya professorerna! Lär dig mer om forskning inom allt från astmadiagnoser, molekylära signaler, sömniga tonåringar, och arkeologi till forskning om människans evolutionära historia, ekonomi, kvantdynamik och mycket mera…

Program

Till föreläsningarna behövs inga biljetter. Till installationsakten i aulan delas biljetter ut i universitetshusets foajé under fredagen, fram till installationens start.

Onsdag 12 november

Universitetshuset, sal IX

 • 09:15 Inledning av Medicinska fakultetens dekanus, professor Eva Tiensuu Janson.
 • 09:20 Hans Törmä: När hudbarriären påverkas av arvet.
 • 09:40 Jan Eriksson: Varför är det så svårt att ta fram nya mediciner? Lärdomar från diabetesforskningen.
 • 10:00 Eva-Charlotte Ekström: Global nutrition: Några smakprov från vårt smörgåsbord.
 • 10:20 PAUS
 • 10:40 Kjell Alving: Förbättrad astmadiagnostik i ett enda andetag.
 • 11:00 Åke Lundkvist: Zoonotiska virus.
 • 11:20 Aristidis Moustakas: Molekylära signaler som reglerar tumörinvasivitet.
 • 13:15 Inledning av Medicinska fakultetens dekanus, professor Eva Tiensuu Janson.
 • 13:20 Anders Tengholm: Hur styrs frisättningen av blodsockerreglerande hormoner?
 • 13:40 Mia Phillipson: Immuncellernas roll vid hälsa och sjukdom.
 • 14:00 Anders Wanhainen: När kroppspulsådern brister.
 • 14:20 PAUS
 • 14:40 Anne-Marie Landtblom: Den sömniga tonåringen - en klinisk utmaning.
 • 15:00 Anders Sundin: PET-kameran avbildar tumörens biologiska egenskaper.

Torsdag 13 november

Universitetshuset, sal IX

 • 09:15 Inledning av Juridiska fakultetens dekanus, professor Mattias Dahlberg.
 • 09:20 Jane Reichel: Förvaltningsrätten bortom nationalstaten – globaliseringens och europeiseringens effekter.
 • 10:00 Inledning av Historisk-filosofiska fakultetens dekanus, professor Kerstin Rydbeck.
 • 10:05 Elisabeth Schellekens Dammann: Estetiken som kunskapsteori?
 • 10:25 Kerstin Höghammar: Från mynt till historia. Om naturkatastrofer, krig och politik i stadsstaten Kos ca 200 f.Kr.
 • 10:45 Neil Price: Att se och höra de döda: Arkeologi som försoning.
   
 • 11:30 Inledning av Samhällsvetenskapliga fakultetens dekanus, professor Lars Magnusson.
 • 11:35 Ilkka Henrik Mäkinen: Självmordsdödligheten i världen.
 • 13:15 Inledning av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens dekanus, professor Johan Tysk.
 • 13:20 Mattias Jakobsson: Gener berättar om människans evolutionära historia.
 • 13:40 Suparna Sanyal: Proteins - synthesis, folding and diseases.
 • 14:00 PAUS
 • 14:20 Urban Lundin: Reglerkraft i ett elnät med mycket förnybar kraft.
 • 14:40 Carolina Wählby: Pixlar, celler och matematiska modeller: Att använda mikroskop som mätinstrument.
 • 15:00 PAUS
 • 15:20 Giuliano Di Baldassarre: Water and society: let’s talk about uncertainty!
 • 15:40 Hans Karlsson: Molekylär kvantdynamik – hur svårt kan det vara och hur fel kan det bli?

Fredag 14 november kl 15.00 i universitetsaulan

Professorsinstallation

Installationsakten äger rum enligt särskilt program fredagen den 14 november kl 15.00 i
universitetsaulan. Installator är Rector magnifica, professor Eva Åkesson.

Platserna i aulan skall ha intagits senast klockan 15.00.

Under ceremonin hålls följande installationsföreläsningar:

 • Christer Betsholtz: De små blodkärlens stora betydelse.
 • Daniel Waldenström: Den ekonomiska ojämlikheten och kapitalets återkomst.
 • Hanna Johannesson: Konflikter som en motor för förändring: Ett evolutionärt perspektiv.

I anslutning till installationsakten utdelas Uppsala universitets innovationspris Hjärnäpplet och Pedagogiska priset för 2014.

Vid installationen spelar Kungl. Akademiska kapellet under ledning av director musices, professor Stefan Karpe. Solister: Elsa Ridderstedt (sopran), Carl-Fredrik Tohver (tenor), Gustav Ödegården-Richter (bas).

Läs de nya professorernas forskningspresentationer

Läs mer om professorsinstallationen

Bläddra i installationsskriften