Uppsala universitet ställer in sin medverkan i seminariet om trafficking

2014-10-12

Seminariet ”Mänskliga rättigheter och trafficking” skulle ha ägt rum i universitetshuset den 15 oktober. De senaste dagarna har dock universitetets medverkan i arrangemanget ifrågasatts från flera håll.

- Det finns för många frågetecken kring arrangemanget och organisationen Scandinavian Human Rights Lawyers som står bakom initiativet, säger professor Anna Singer som skulle ha inlett dagen. Syftet med vårt deltagande i konferensen var att sätta fokus på den viktiga frågan om trafficking och människohandel. Ett ämne som flera forskargrupper studerar och kan bidra med sin kunskap kring. Nu har fokus blivit ett helt annat och skymmer huvudfrågan, under de omständigheterna har vi kommit fram till att det inte längre är meningsfullt att delta i konferensen.

Uppsala universitet vill dock bidra till att frågan om Trafficking och människohandel uppmärksammas och har därför beslutat att själv arrangera en konferens i ämnet under våren.