Spännande föredrag om medborgarinflytande

24 april 2014

13 maj kan du lyssna på ett spännande föredrag om medborgarinflytande och decentraliserat beslutsfattande och hur långsiktiga politiska lösningar kan skapas i framtiden.

Föredraget kommer bland annat att handla om en tänkbar lösning för politiken när den nationella politiken upptas mer och mer av fokus på en 24-timmars nyhetscykel. De långsiktiga lösningar som krävs inom ekonomi, sociala frågor och miljö kanske istället kan komma från en lokal politik.  

Föredragshållare är Gerry Stoker. Hans forskning har de senaste 30 åren fokuserats på urbaniseringspolitik, styrning i komplexa sammanhang och hur medborgare kan uppmuntras till att bete sig just som medborgare. Gerry Stoker är professor i statsvetenskap och direktör för the Centre for Citizenship, Globalization and Governance vid University of Southhampton. Han är också professor i politik vid University of Canberra.

Det här är fjärde upplagan av Uppsala Lecture in Housing and Urban Research som Institutet för bostads- och urbanforskning arrangerar.

OBS: Föredraget är på engelska

Tid: 13 maj, kl. 15.00 - 17.00

Plats: Universitetshuset, sal IX

Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet