Mer än en miljon svenskar har en stark och aktiv relation till något trossamfund

2014-08-21

Drygt en miljon svenskar uppger sig ha en mycket stark och aktiv relation till något trossamfund. Ytterligare 1,7 miljoner svenskar uppger sig ha en stark, men mer passiv relation. Trossamfunden har också blivit allt viktigare aktörer inom det skattefinansierade välfärdsområdet.

Det visar en sammanställning över aktuell forskning som forskare vid Uppsala universitet har gjort på uppdrag av samfundsministern Stefan Attefall.

Anders Bäckström, professor emeritus i religionssociologi vid Centrum för religion och samhälle, och Ulrika Svalfors, forskare i systematisk teologi, har under sommaren arbetat med en sammanställning av befintlig forskning kring svenskars relation till trossamfunden. Viktiga frågor har varit hur relationen har förändrats över tid och vilken roll trossamfunden har i sociala välfärdsfrågor.

Sammanställningen ska vara färdig i september, men redan den 14 augusti presenterade Anders Bäckström och Ulrika Svalfors sina slutsatser för Trossamfundsrådet, regeringens råd för kontakt med trossamfunden.