Justitiekansler Anna Skarhed blir hedersdoktor

2014-10-01

Anna Skarhed har utnämnts till hedersdoktor vid juridiska fakulteten.

Justitiekansler Anna Skarhed har utnämnts till hedersdoktor vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet.

Anna Skarhed har varit domare i allmän domstol, vilket innefattat tjänsten som justitieråd i Högsta domstolen. Hon har varit verksam i Patientskadenämnden, Läkemedelsskadenämnden och Miljöskadenämnden, och hon är numera innehavare av Justitiekanslersämbetet.

Anna Skarhed har varit aktiv i lagstiftningsarbetet, bland annat som ordförande och expert i betydelsefulla statliga utredningar, och har i sin verksamhet bidragit till att fördjupa och nyansera det demokratiska samtalet. I motiveringen framhålls att hon ”genom kunskap och rättrådighet har skapat respekt för sin yrkesgärning och person, och att hon i uppdraget som justitiekansler har bidragit till förståelsen av det allmännas ansvar genom välavvägda beslut”. Hon har också bedrivit ett mångårigt aktivt arbete i Uppsalajuristernas Alumnistiftelse och även bidragit till den övergripande alumnverksamheten vid Uppsala universitet.