Fina betyg för utbildningar i didaktik och pedagogiskt ledarskap

2014-10-01

Idag presenterar Universitetskanslersämbetet (UKÄ) sin utvärdering av högskoleutbildningar inom pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden. Uppsala universitet sticker ut på ett positivt sätt med allra högsta betyg till flera utbildningar som vänder sig till lärare och skolledare.

Totalt i den nationella granskningen gav UKÄ en tredjedel av utbildningarna, 19 av 57, omdömet bristande kvalitet. Fem av utbildningarna bedöms hålla mycket hög kvalitet och tilldelas en extra kvalitetspeng av regeringen. Två av dessa utbildningar ges vid Uppsala universitet.

- Att komma så pass väl ut i en så tuff granskning är mycket positivt. Det visar att vi gör något som är väldigt bra, säger Jonas Almqvist, prodekanus vid fakulteten för utbildningsvetenskaper.

Resultat för Uppsala:

  • Didaktik - magisterexamen     hög kvalitet             
  • Didaktik - masterexamen     mycket hög kvalitet             
  • Pedagogik - kandidatexamen     bristande kvalitet             
  • Pedagogik - magisterexamen     hög kvalitet             
  • Pedagogiskt ledarskap - magisterexamen     mycket hög kvalitet             

                        
Uppsala universitets utbildning som leder till en kandidatexamen i pedagogik är en av de 19 utbildningar nationellt som bedöms ha bristande kvalitet och ifrågasätts. Ett utvecklingsarbete har redan startats för att stärka utbildningen och fakultetsledningen kommer nu, tillsammans med institutionsledningen, att analysera vilka ytterligare åtgärder som krävs för att säkerställa att examensmålen uppfylls.


Läs mer på Universitetskanslersämbetets hemsida.