Juristdocent expert i utredning om politisk information i skolan

2014-09-23

Lotta Lerwall, docent i offentlig rätt vid Uppsala universitet, har utsetts till expert i utredningen om politisk information i skolan.

Utredningen om politisk information i skolan har beställts av utbildningsdepartementet. Utredningen ska analysera bestämmelserna som reglerar hur skolor ska förhålla sig när det gäller att bjuda in politiska partier i skolorna. Utredningen ska också överväga om skolan ska kunna begränsa - på objektiva grunder - det antal politiska partier som skolan tar emot.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2015.